Data publikacji w serwisie:

Organizacja ostatniego tygodnia zajęć semestru zimowego

Drogie Studentki i Drodzy Studenci! Przypominamy o zmianach w planie zajęć w dniu 26 stycznia oraz 1-3 lutego br.

Wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • 26 stycznia (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek,
  • 1 lutego (środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek,
  • 2 lutego (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek,
  • 3 lutego (piątek) przeznacza się do dyspozycji wykładowców i studentów, np. na odrobienie zajęć dydaktycznych.

Zmiany, wprowadzone zgodnie z Zarządzeniem ws. organizacji roku akademickiego 2022/2023, wynikają z konieczności realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów – w semestrze zimowym odbyło się więcej dydaktycznych czwartków, a mniej poniedziałków i piątków. Dzięki wyrównaniu liczby poszczególnych dni tygodnia możliwe będzie przeprowadzenie wszystkich zajęć w zaplanowanym wymiarze, w tym także lektoratów i zajęć wychowania fizycznego.