Data publikacji w serwisie:

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się z harmonogramem roku akademickiego 2019/2020.