Data publikacji w serwisie:

Ośmioro laureatów Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

Cztery studentki oraz czworo doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało szczególne wyróżnienie - Stypendium im. dr. Jana Kulczyka. W poniedziałek, 5 lipca, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów nagrodzonym.

Ze stypendystami spotkali się: JM rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska i prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik oraz prezes Fundacji UAM prof. Jacek Guliński i doradca zarządu Kulczyk Foundation, dr Aleksander Broda. Wydarzenie było także okazją do poznania dotychczasowych osiągnięć tegorocznych laureatów.

– Dr Jan Kulczyk, jeden z najwybitniejszych, najbardziej znanych naszych absolwentów, odszedł pięć lat temu. Nadal jednak dzięki Kulczyk Foundation i Pani Dominice pozwala nam wyróżnić naszych najzdolniejszych doktorantów i najzdolniejszych studentów – mówiła rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, apelując do wyróżnionych – jak już zdobędziecie wielką sławę to wracajcie proszę do nas i rozsławiajcie imię naszego Uniwersytetu na całym świecie.

Dr Aleksander Broda w imieniu Prezes Kulczyk Foundation Dominiki Kulczyk przekazał laureatom gratulacje. – Mam nadzieję, że nie poddają się Państwo pewnym ograniczeniom wynikającym nie tylko z pandemii, ale i z wielu innych rzeczy, bo wolność jest sprawą dość istotną, o czym wszyscy się przekonaliśmy, albo przekonamy wcześniej czy później – mówił.

Prezes Fundacji UAM, prof. Jacek Guliński przypomniał, że na UAM jest już ponad 200 stypendystów. Tegorocznych laureatów namawiał do utrzymania kontaktu z uczelnią: – Jest szansa, żeby poprzez to wyróżnienie być związanym z uczelnią na dłużej, chociażby poprzez Fundację UAM – mówił prof. Guliński.

Wyróżnieni zostali:

Doktoranci:

mgr Bartosz Łabiszak ze Szkoły Nauk Przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;

mgr Marcin Naranowicz ze Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w dyscyplinie językoznawstwo;

mgr Katarzyna Pydzińska-Białek ze Szkoły Nauk Ścisłych w dyscyplinie nauki fizyczne;

mgr Emilia Wieczorek ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Studenci:

Daria Banasiewicz - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, kierunek wiodący filologia polska;

Michalina Krakowiak z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia;

Joanna Strzelec z Wydziału Chemii, kierunek chemia ogólna;

Karolina Tonak z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka.

To już XXII odsłona Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Przyznawane są one studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów. Rekrutacja do programu stypendialnego rozpoczyna się na początku roku akademickiego.  Kapituła czuwa nad prawidłową realizacją programu stypendialnego i wyłania laureatów, którzy w danym roku akademickim otrzymają stypendium. Więcej informacji na stronie: https://fuam.pl/pl/stypendia-im-jana-kulczyka/

Stypendia dla doktorantów wynoszą 2 700 zł miesięcznie, natomiast dla studentów 1 300 zł miesięcznie. Wypłacane są przez 9 miesięcy.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048