Data publikacji w serwisie:

Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość

Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość powstał w 2015 roku. To jednostka ogólnouniwersytecka stworzona, by wspierać studentów i wykładowców. Jej rola w tych wyjątkowym czasie jest nieoceniona.

Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość zajmuje się promowaniem, ale przede wszystkim koordynowaniem działań uczelni w zakresie kształcenia na odległość. Zadania realizowane przez Ośrodek służą wspieraniu wykładowców, którzy muszą przygotować swoje zajęcia w  formie zdalnej. Pracownicy OWKO zajmują się organizowaniem i rozwijaniem systemu obsługi na odległość. Trzymają również pieczę nad archiwum materiałów dydaktycznych, które zostało przez nich stworzone.

Ośrodek bierze także udział w przygotowaniu kadry dydaktycznej do kształcenia na odległość, przygotowując szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych. To w tym miejscu kadra dydaktyczna znajdzie wparcie techniczne przy tworzeniu materiałów do e-learningu.

Ponadto OWKO przygotowuje i prowadzi własne kursy on-line, zajmuje się koordynowaniem działań e-learningowych w jednostkach organizacyjnych Uczelni oraz wspiera zarządzania zawartością ogólnouczelnianych platform e-learningowych.

Odwiedź  Platformę e-learningową UAM oraz stronę OWKO.

Więcej informacji o Ośrodku znajduje się w Intranecie

W kalendarzu szkoleń OWKO cały czas aktualizowane są informacje o kolejnych szkoleniach.

Zapraszamy!