Data publikacji w serwisie:

Otwarte Letnie Laboratorium "Słowian życie powszednie"

Do 25 czerwca można zgłaszać swój udział w Otwartym Letnim Laboroatorium "Słowian życie powszednie" organizowanym przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnikiem Laboratorium może być każdy, kto zgłosi taką chęć organizatorom.

W trakcie spotkań rozmawiać będziemy o codziennych zachowaniach, pozornie zwyczajnych i bezdyskusyjnych, które wykonujemy w sposób rutynowy i niepoddawany refleksji. Naszym celem będzie wskazanie i opisanie tych działań dla różnych grup Słowian (zwłaszcza bałkańskich), a następnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o ich pochodzenie i kształt obecny.

Program Laboratorium:

Część teoretyczna

 • Jak postrzegać i klasyfikować standardowe/typowe/wzorcowe zachowania ludzkie (środa, 26.06.2019, 17:45-20:00).

Obserwacje codzienności

 • Słowiańskie gniazda – czyli jak mieszkamy (środa, 03.07.2019, 17:45-20:00).
 • Ucztowanie i posilanie się – nasze stoły (środa, 10.07.2019, 17:45-20:00).
 • Musimy pracować? – jak zarabiamy na życie (środa, 07.08.2019, 17:45-20:00).
 • To, co lubimy najbardziej – wypoczynek i czas wolny (czwartek, 08.08.2019, 17:45-20:00).
 • Życie emocjonalne – jak kochamy i okazujemy uczucia (środa, 28.08.2019, 17:45-20:00).
 • Nasza druga skóra – ubiory, moda (czwartek, 29.08.2019, 17:45-20:00).
 • Druk jako poznanie rzeczywistości – literatura, prasa (środa, 4.09.2019, 17:45-20:00).
 • Kształtowanie poglądów i przekonań – media masowe (środa, 11.09.2019, 17:45-20:00).
 • Uroczystości rodzinne – jak imprezujemy (środa, 18.09.2019, 17:45-20:00).
 • Święta religijne i lokalne – zabawa na poważnie (środa, 25.09.2019, 17:45-20:00).

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnikiem Laboratorium może być każdy, kto zgłosi taką chęć prowadzącej, dr hab. Joannie Rękas, email: rekasus79@gmail.com, do poniedziałku 25 czerwca.

O przyjęciu do grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy zajęć mogą ulec drobnym zmianom. Miejsce spotkań to sala 285 lub 014, budynek Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Zapraszamy!