Data publikacji w serwisie:

Otwarty nabór wniosków do „Central Asia Master Class” - termin do 28 lutego 2019 r.!

W ramach Projektu EISCAS organizowane są dwa intensywne kursy Central Asia Master Class (2019 i 2020 w Poznaniu), skierowane również do studentów i doktorantów UAM. Program każdego z 10-dniowych kursów obejmie zagadnienia związane z historią, polityką i społeczeństwem Azji Środkowej.

Celem jest poprawa umiejętności akademickich i zawodowych studentów/ek studiów magisterskich i doktoranckich (oraz ostatniego roku studiów licencjackich), którzy/e przygotowują pracę naukową/dysertację o Azji Środkowej lub realizują inne badanie w tym obszarze.

Central Asia Master Class oferuje:

  • cykl zajęć z europejskimi autorytetami w dziedzinie Azji Środkowej w międzynarodowym gronie (24 uczestników i uczestniczek);
  • indywidualne konsultacje oraz „round table talks” z wiodącymi ekspert(k)ami i czołowymi badacz(k)ami Azji Środkowej, których celem jest bezpośrednie wsparcie merytoryczne badań magisterskich i doktoranckich (oraz licencjackich) uczestników;
  • przyznanie 2 punktów ECTS za udział w kursie;
  • szkolenie z zakresu umiejętności miękkich / ogólnych (pisanie prac naukowych, planowanie kariery poza środowiskiem akademickim w kontekście współpracy UE-CA, techniki organizacyjne, pozyskiwanie funduszy na badania)

KIEDY: 10-19 maja 2019 r.

GDZIE: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej o Master Class na stronie EISCAS.

Złóż wniosek!

Termin do 28 lutego 2019 r.