Data publikacji w serwisie:

Otwarty nabór wniosków do „Central Asia Master Class” na UAM – termin do 10 stycznia 2020 r.

W ramach Projektu EISCAS (eiscas.eu) organizowane są dwa intensywne kursy Central Asia Master Class (2019 i 2020 w Poznaniu), skierowane również do studentów i doktorantów UAM. Program każdego z 10-dniowych kursów obejmie zagadnienia związane z historią, polityką i społeczeństwem Azji Środkowej. Celem jest poprawa umiejętności akademickich i zawodowych studentów/ek studiów magisterskich i doktoranckich (oraz ostatniego roku studiów licencjackich), którzy/e przygotowują pracę naukową/ dysertację o Azji Środkowej lub realizują inne badanie w tym obszarze.

Central Asia Master Class oferuje:

●      cykl zajęć z europejskimi autorytetami w dziedzinie Azji Środkowej w międzynarodowym gronie (24 uczestników i uczestniczek);

●      indywidualne konsultacje oraz „round table talks” z wiodącymi ekspert(k)ami i czołowymi badacz(k)ami Azji Środkowej, których celem jest bezpośrednie wsparcie merytoryczne badań magisterskich i doktoranckich (oraz licencjackich) uczestników;

●      przyznanie 2 punktów ECTS za udział w kursie/Master Class będzie zaliczony jako ogólnouniwersytecki fakultatywny przedmiot/;

●      szkolenie z zakresu umiejętności miękkich / ogólnych (pisanie prac naukowych, planowanie kariery poza środowiskiem akademickim w kontekście współpracy UE-CA, techniki organizacyjne, pozyskiwanie funduszy na badania).

Podczas MASTER CLASS będzie zapewnione całodzienne wyżywienie.

Więcej o Master Class na stronie EISCAS.

Wejdź na stronę (eiscas.eu) aby złożyć wniosek (dostępny od 01/11/2019)

KIEDY: 17-26 kwietnia 2020 r.

GDZIE: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu