Data publikacji w serwisie:

"Poznań fantastyczny" - napisz opowiadanie z okazji 100-lecia Uniwersytetu

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji konkursu na opowiadanie "Poznań Fantastyczny". Tym razem temat konkursu nawiązuje do 100. rocznicy utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu i brzmi: AMU.NET.100. Do wygrania są nagrody pieniężne i publikacja w antologii pokonkursowej. Opowiadania można przesyłać do 31 marca 2019 r.

Każdy uczestnik konkursu może dowolnie interpretować hasło konkursu, należy jednak pamiętać, że:

 • tematyka opowiadania musi być związana z szeroko rozumianą fantastyką oraz nawiązywać do 100. rocznicy utworzenia uniwersytetu w Poznaniu;
 • miejscem akcji musi być Poznań;
 • nie będą rozpatrywane teksty należące do gatunku literatury dziecięcej, felietony, eseje, prace naukowe, popularnonaukowe, utwory poetyckie i dramatyczne, komiksy, scenariusze;
 • objętość opowiadania: minimalnie 20 000 znaków (słownie: dwadzieścia tysięcy znaków), a maksymalnie 30 000 znaków (słownie: trzydzieści tysięcy znaków), wliczając znaki białe typu spacja, akapit i inne;
 • termin przesłania opowiadań upływa 31 marca 2019 r. o g. 23:59; na adres mailowy: konkurs6.fantastyczny@wm.poznan.pl
 • opowiadanie musi być nadesłane wyłącznie w formie elektronicznej (w plikach: doc lub rtf); w tytule e-maila wpisać: Konkurs "Poznań Fantastyczny. AMU.NET.100"; załączony plik powinien być nazwany tytułem opowiadania
 • uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która do 28 stycznia 2019 roku ukończyła 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie.

Informacje o Konkursie, w tym Regulamin i załączniki, są dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa Miejskiego Posnania: wmposnania.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 maja 2019 r. Jury w uzasadnionej sytuacji może zdecydować o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyników.

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda - 3 000 zł brutto i publikacja w antologii pokonkursowej,
 • II nagroda - 2 000 zł brutto i publikacja w antologii pokonkursowej,
 • III nagroda - 1 000 zł brutto i publikacja w antologii pokonkursowej,
 • 5 wyróżnień z nagrodą w wysokości 500 zł brutto i publikacja w antologii pokonkursowej,
 • 7 wyróżnień dodatkowych z publikacją w antologii pokonkursowej, bez nagrody finansowej.

Najlepsze opowiadania wyłoni Jury Konkursu w składzie: Joanna Jodełka (przewodnicząca), Joanna Gaca-Wyczółkowska, Katarzyna Kamińska, Joanna Pakuła, Aleksandra Kujawiak, Piotr Jaśkowiak, Rafał Kochanowicz, Remigiusz Koziński, Andrzej Sikorski.

Patronat medialny nad konkursem: Radio Afera, Radio Meteor, telewizja Flesz, Życie Uniwersyteckie, tenpoznan.pl, lazarz.pl, aktualnekonkursy.pl, Zupełnie Inna Opowieść, kulturapoznan.pl, IKS, biuletyn.poznan.pl.

Regulamin konkursu