Data publikacji w serwisie:

Poznańska Mapa Barier wyróżniona w konkursie „Dostępny Poznań”

Poznańska Mapa Barier, czyli projekt studentów Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, działającego przy Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej otrzymał wyróżnienie w konkursie: „Poznań dostępny – 2019”.

Konkurs ma za zadanie promować dobre praktyki i inspirować do działań na rzecz dostępności miasta dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Poznańska Mapa Barier to projekt naukowo-badawczy. Jego głównym założeniem jest określenie poziomu dostępności poznańskich przestrzeni publicznych i jednoczesne wskazanie obszarów dysfunkcyjnych. Badania uwzględniają szczególne potrzeby grup o ograniczonej mobilności, np. osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych.  Praca studentów podzielona jest na dwa etapy: inwentaryzacje i aktualizację. Inwentaryzacja polega na zbadaniu nowego obszaru i zaznaczeniu na nim wszystkich napotkanych barier, natomiast aktualizacja odbywa się na wcześniej inwentaryzowanym terenie po dłuższym okresie czasu, a jej celem jest sprawdzenie czy bariery wcześniej zaznaczone zostały usunięte lub czy powstały nowe. Poznańska Mapa Barier tworzona jest w Google Maps i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Dotychczas udało im się zinwentaryzować cały obszar objęty II ramą komunikacyjną miasta (z wykluczeniem terenu Starego Rynku, Wolnych Torów i MTP), a jego aktualizacja wciąż trwa. Na chwilę obecną studnentom udało się zbadać ponad 26 km², czyli 10% powierzchni miasta. Podczas inwentaryzacji stwierdzono istnienie 2498 barier, co daje bardzo niepokojący wynik 93 barier na km². Najczęściej występującą barierą jest “nieodpowiednie przejście dla pieszych” i stanowi ona aż 38% wszystkich barier.

Od listopada 2018 roku ruszyły prace nad inwentaryzacją obszarów wykraczających poza II ramę komunikacyjną a od stycznia 2019 roku planowana jest kolejna aktualizacja.

Więcej informacji na temat konkursu:

Informacje na temat Poznańskiej Mapy Barier:

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497