Data publikacji w serwisie:

PPNT znów inwestuje

Poznański Park Naukowo-Technologiczny szuka innowacyjnych i przełomowych technologicznie startupów lub pomysłów biznesowych, z branży chemicznej, biotechnologicznej oraz ICT. Wraz z partnerami – jednymi z największych graczy na swoich rynkach – planuje pomóc im w rozwoju oraz wesprzeć kapitałowo.

Nabór właśnie ruszył. Potrwa do 6 kwietnia 2020 roku. Gra jest o wielką stawkę, bo PPNT oferuje nie tylko zastrzyk finansowy, ale przede wszystkim doradztwo i rozwój założeń strategicznych, technologicznych i rynkowych planowanego przedsięwzięcia.

- Udział w naborze to dla Pomysłodawców nie tylko szansa na pozyskania kapitału, ale wspólna kilkumiesięczna praca pod okiem ekspertów nad założeniami strategicznymi, finansowymi, technologicznymi i rynkowymi planowanego przedsięwzięcia. Podczas procesu ewaluacji zostaną przeanalizowane także kwestie własności intelektualnej oraz warsztatowo opracowany model biznesowy. – mówi Katarzyna Wlaź, Menedżer Funduszu Kapitałowego PPNT .

Udział w projekcie to duża szansa na zweryfikowanie założeń danego pomysłu bezpośrednio na rynku. Podczas naboru eksperci PPNT będą przykładać szczególną wagę do walidacji projektów, czyli skonfrontowania idei z rzeczywistymi potrzebami rynku.

W tym celu Park nawiązał współpracę między innymi z partnerami finansowymi takimi jak: ValueTech Seed  sp. z o.o., który współpracuje z Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej, realizującą program akceleracyjny MIT Enterprise Forum, czy Enea Innowacje sp. z o.o.  oraz partnerami branżowym takimi jak między innymi: Adamed S.A., czy Międzynarodowe Targi Poznańskie, które posiadają dostęp do bazy ponad dziesięciu tysięcy  podmiotów mogących być potencjalnymi klientami wybranych startupów.

- Wiedza, kontakty biznesowe oraz doświadczenie branżowe partnerów wnoszą nie tylko  istotną wartość merytoryczną dla prowadzonego przez nas procesu komercjalizacji, ale przede wszystkim dają  uczestnikom możliwość nawiązania współpracy z partnerami biznesowymi i potencjalnymi odbiorcami technologii, którzy przyjrzą się danemu rozwiązaniu z punktu widzenia ich realnych potrzeb. – dodaje Katarzyna Wlaź.

Szczególnie mile widziani są ci przedsiębiorcy i naukowcy, którzy mają innowacyjny pomysł, znają rynek, są świadomi konkurencji i pracują nad zupełnie nowymi skalowalnymi rozwiązaniami. Kluczowy jest także zespół mający kompetencje biznesowe i świadomość z czym wiąże się praca nad rozwojem nowego innowacyjnego biznesu.

PPNT zainwestował dotychczas ponad 8 mln zł w kilkanaście projektów z takich branż jak biotechnologia, chemia, technologie informatyczne oraz komunikacyjne. Wyjścia z inwestycji umożliwiły uruchomienie kolejnego, piątego już, naboru pomysłów.

Dotychczasowe zrealizowane z sukcesem inwestycje PPNT to między innymi odsprzedaż udziałów w spółce PhotoHiTech Grupie Kapitałowej Synthos S.A., która jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, czy sprzedaż udziałów w spółce uBirds (obecnie Invis sp. z o.o.) inwestorowi branżowemu działającemu na rynku szwajcarskim. W portfelu inwestycyjnym PPNT znajdują się takie spółki jak: IC Solutions sp. z o.o., BBH Biotech Polska sp. z o.o., Fieldworker sp. z o.o., czy też spółka Innosil sp. z o. o., komercjalizująca opatentowany stymulator rozwoju roślin ILAGRO.

Więcej informacji: http://ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe/


Fundusz kapitałowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM powstał w ramach projektu o nazwie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii, technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej. Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od prawie 25 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami  i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej.

PPNT zajmuje się komercjalizacją wiedzy i technologii. Prowadzi badania oraz świadczy usługi badawcze w takich branżach jak chemia, fizyka, biotechnologia oraz IT. Jest akredytowanym ośrodkiem innowacji i jako jedyny park technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej (kat.A).

Park wspiera firmy jeszcze na etapie tworzenia (preinkubacja), w trakcie rozwoju (startup) a także te już rozwinięte (np. wsparcie przy wprowadzaniu innowacji, przestrzeń biurowa czy laboratoryjna).

Oferta PPNT to także doradztwo biznesowe w zakresie projektów unijnych, pozyskiwania grantów, ochrony patentowej czy kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami.

W ramach PPNT działa Laboratorium Wyobraźni, pierwsze centrum popularyzacji nauki w Wielkopolsce. www.wyobraznia.ppnt.poznan.pl

PPNT jest częścią Fundacji UAM, która wspiera i promuje działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. www.fuam.pl

www.ppnt.poznan.pl