Data publikacji w serwisie:

Praktyki studenckie w Wietnamie

Studenci UAM w ramach projektu naukowego GEOpraktyki odwiedzili Wietnam!

Założeniem wyprawy zatytułowanej „W dorzeczu Mekongu” było pobranie próbek wody, gleb i osadów celem późniejszego zbadania ich składu chemicznego, zawartości metali ciężkich znajdujących się w powierzchniowej warstwie oraz zanieczyszczeń. Wykonane zostały pomiary meteorologiczne potwierdzające poziomy ewaporacji. Podjęto także próbę diagnozy stanu infrastruktury i uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Wietnamu.

GEOpraktyki to projekt otwarty, który tworzą studenci UAM. W 2019 roku miejsce będzie miała jubileuszowa 5-tej edycji projektu. Wszelkie szczegóły dostępne są na:

Pełna relacja z wyjazdu znajduje się w Życiu Uniwersyteckim.

Fot. GEOpraktyki