Data publikacji w serwisie:

Praktyki w NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje praktyki studenckie przy obsłudze infolinii dotyczącej szczepień przeciw COVID.

Poszukiwani są studenci, którzy mogliby odbyć praktyki w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegające głównie na wsparciu
Telefonicznej Informacji Pacjenta oraz Infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19.

NFZ zapewnia materiały merytoryczne: skrypty i bazy wiedzy niezbędne do realizacji zadań  oraz dostęp do aplikacji klienckiej pozwalającej na wykonywanie zadania związanego z odbieraniem telefonów od klientów. Oprócz tego bieżące wsparcie organizacyjne realizowane przez opiekuna praktyk.

Podmiot organizujący: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Zakres kierunków studiów: zdrowie publiczne, socjologia, psychologia, administracja, informatyka, analiza danych i pokrewne do wskazanych

Czas trwania współpracy: planowo do 3 miesięcy dla konkretnego studenta, od 10 do 15 godzin tygodniowo – harmonogramy do ustalenia – dostosowany wg potrzeb i możliwości ewentualnego zaliczenia wsparcia udzielonego NFZ w poczet praktyk studenckich.

Termin rozpoczęcia wsparcia: pierwsza grupa studentów – druga połowa stycznia, początek lutego 2021 r.

Studenci, którzy chcą uczestniczyć w praktykach muszą posiadać profil zaufany (tutaj więcej informacji jak założyć: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)

Zgłoszenia można przesyłać na adres: marketing@amu.edu.pl tylko do 7 stycznia w tytule wpisując "Praktyki NFZ".

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, PESEL, e-mail i numer telefonu. Zgłoszenia zostaną przekazane organizatorowi praktyk.