Data publikacji w serwisie:

Prof. Hans Wolfgang Spiess uczestnikiem konferencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości"

Profesor Hans Wolfgang Spiess wystąpi 6 maja podczas miedzynarodowej konferencji naukowej "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości".

Profesor Hans Wolfgang Spiess to jeden z najwybitniejszych w świecie specjalistów w dziedzinie badań polimerów metodami magnetycznego rezonansu jądrowego, w szczególności rozwinął impulsowe techniki deutronowe MRJ (magnetyczny rezonans jądrowy), opracował metody impulsowe pozwalające rejestrować widma deutronowe w ciałach stałych. Jest twórcą i zarządzający jednym z największych laboratoriów w Niemczech.

Opracowana przez Profesora metoda generowania porządku w układach spinowych zawierających jądra kwadrupolowe, umożliwia śledzenie niezwykle wolnych ruchów molekularnych o częstościach ułamków herca. Metoda ta ma fundamentalne znaczenie dla badań podstawowych właściwości polimerów, makromolekuł ważnych biologicznie, membran, ciekłych kryształów, substancji szklistych.

Profesor Hans Wolfgang Spiess w 1998 roku zotał doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Weź udział w międzynarodowej konferencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości".