Data publikacji w serwisie:

Prof. Szczepan Zapotoczny gościem kolejnego Konwersatorium Wiara i Rozum

Wydział Fizyki UAM oraz Duszpasterstwo Akademickie “Na Brzegu” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu zaprasza na piąte Konwersatorium Wiara i Rozum. Wykład pod tytułem NAUKOWIEC l MĄDROŚĆ- RAZEM CZY OSOBNO? wygłosi Prof. Szczepan Zapotoczny, Profesor chemii, Uniwersytet Jagielloński. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 16 grudnia 2019, godz. 17:30, Aula Maxima, Collegium Physicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 (do niedawna: Umultowska 85), Poznań. Zapraszamy. Wstęp wolny.

Streszczenie:

We współczesnym świecie podlegającym szybkim zmianom technologicznym i społecznym, rola naukowca, który te zmiany stymuluje, bada, uzasadnia, wydaje się być szczególnie istotna. Jakie jest postrzeganie społeczne i jakie są oczekiwania względem naukowca oraz wynikająca z tego odpowiedzialność w rosnącym szumie informacyjnym? Czy zdobywana i akumulowana wiedza jest gwarantem postępu skutkującego szczęściem ludzi? Czy naukowiec to bardziej człowiek wiedzy czy mądrości? Czy jest miejsce na mądrość w nauce w „epoce postprawdy”? Te i podobne dylematy będą przedstawione w kontekście własnych doświadczeń, współczesnych tekstów oraz w odniesieniu do wybranych historii biblijnych.

Prof. Szczepan Zapotoczny uzyskał stopień doktora na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1999). Następnie dołączył do grupy prof. Juliusa Vancso (Uniwersytet Twente, Holandia), gdzie odbył staż podoktorski (1999-2001). Tytuł profesora uzyskał w 2016 r. Obecnie jest liderem grupy Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów na UJ oraz  profesorem gościnnym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działa również w Akademickim Forum Dyskusyjnym „Logos” przy AGH zajmującym się zagadnieniami z pogranicza nauki i wiary. Jego działalność naukowa obejmuje głównie wytwarzanie i charakteryzację nanostrukturalnych materiałów polimerowych i hybrydowych do zastosowań biomedycznych, fotochemicznych i fotowoltaicznych. Jest współautorem ok. 120 artykułów naukowych oraz szeregu publikacji popularnonaukowych. Był nagrodzony wieloma nagrodami za osiągnięcia naukowe. Jest edytorem w czasopismach „Open Chemistry” oraz „Advaces in Polymer Technology”. Kierował licznymi projektami badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. TEAM, IDEAS Plus). Pełni funkcje kierownicze z gremiach zarządzających nauką.  Prof. Zapotoczny jest promotorem 20 doktorantów (7 obronionych prac) i ponad 30 studentów studiów magisterskich.

Czym są konwersatoria WIARA i ROZUM?
W II wieku Tertulian sceptycznie pytał “Cóż mają wspólnego Ateny i Jerozolima? A cóż Akademia i Kościół?”. Te słowa przytacza Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, którą jednak rozpoczyna pozytywnym stwierdzeniem, że “wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Te dwa stanowiska (tak odległe w czasie) rozpinają przestrzeń, w której pozostaje wiele miejsca na pytania i odpowiedzi, wątpliwości i wyjaśnienia.
Konwersatorium nasze skierowane jest do tych, którzy podzielają pogląd Jana Pawła II, że “obecna relacja między wiarą a rozumem domaga się wnikliwego rozeznania, ponieważ zarówno rozum jak i wiara zostały zubożone i osłabione w swych wzajemnych odniesieniach”.
Jakkolwiek w powyższych cytatach chodzi o filozofię, to wydaje nam się, że nieuniknione jest w dzisiejszej dyskusji relacji wiary i rozumu uwzględnienie także punktu widzenia nauk szczegółowych, w tym przyrodniczych. Zapraszamy zatem do dyskusji wykładowców świeckich i duchownych, przedstawicieli rozmaitych nauk, by móc wspólnie rozważać kwestie wzajemnych odniesień wiary i rozumu.
Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy zarówno studentów jak i pracowników naukowych, ale również wszystkie inne zainteresowane osoby. W założeniu spotkania mają mieć formę wykładu, po którym następuje otwarta dyskusja. Od zaproszonych prelegentów oczekujemy przede wszystkim kompetencji w temacie, który prezentują, ale także świadectwa wiary w odniesieniu do prezentowanych treści oraz otwartości na dyskusję z uczestnikami spotkania.

Organizatorami spotkania są: Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Duszpasterstwo Akademickie “Na Brzegu” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu.