Data publikacji w serwisie:

Program grantowy #SpeedUpPoP

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM zachęca do wzięcia udziału w programie #SpeedUpPoP. Skierowany jest on do osób i zespołów, które rozwijają innowacyjne technologie i chcą je komercjalizować.

Grant w wysokości 50 000 PLN można przeznaczyć na działania PoP (Proof of Principle), czyli weryfikację pomysłu, budowę prototypu, analizy rynkowe, czy też rozwój technologii. W szczególnych przypadkach kwota wsparcia może zostać zwiększona.

Inicjatywa finansowana jest częściowo przez program Bridge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji, rozliczonej w końcowej fazie projektu w ramach jednego dokumentu. W trakcie realizacji przedsięwzicia, zespół współpracuje bezpośrednio z Funduszem.

Inicjatorem programu jest należący do SpeedUp Venture Capital Group Fundusz SpeedUp Bridge Alfa.

Szczegóły dostępne są pod tym linkiem: https://bit.ly/PoPGrants