Data publikacji w serwisie:

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2022.

Od Grecji po Wietnam – aż 15 krajów w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej, na realizację projektów przyjmie studentów, naukowców i doktorantów z polskich uczelni i instytutów.

To już kolejna edycja programu, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a  krajami partnerskimi. Spośród nich studenci zainteresowani wyjazdami w ramach programu wybrać mogą: Bułgarię, Chiny, Chorwację, Czechy, Egipt, Japonię, Kazachstan, Macedonię Północną, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Tajwan, Tunezję, Ukrainę, Węgry, Wietnam.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy lub oferty stypendialnej, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu. W przypadku gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login, do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00, chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Ogłoszeniu wskazano inną datę.

Szczegółowe informacje o wymianie z poszczególnymi krajami znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dowiedz się więcej!

Informacji o naborze udziela także Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM, e-mail: bilateral@amu.edu.pl