Data publikacji w serwisie:

Przedłużenie okresu trwania tegorocznego badania jakości kształcenia

Szanowni Państwo,

już po raz jedenasty przeprowadzamy ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia – diagnozujemy jego mocne i słabe strony, by podejmować następnie działania doskonalące.

W roku akademickim 2019/2020 przyszło nam pracować w wyjątkowych okolicznościach, dlatego Państwa głos na temat prowadzonej w tym czasie dydaktyki jest dla nas szczególnie ważny.

Z tego względu zadecydowałam o przedłużeniu okresu trwania tegorocznego badania jakości kształcenia do 30 września 2020 r., abyście mieli Państwo więcej czasu na podzielenie się z nami swoją opinią.

Zachęcam każdego nauczyciela akademickiego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do wzięcia udziału w badaniu.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu do systemu:

usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Wyniki ankiety dla studentów studiów stacjonarnych można śledzić w czasie rzeczywistym na stronie:

https://brjk.wmi.amu.edu.pl/pub/

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor