Data publikacji w serwisie:

Przyznano nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

23 studentów oraz 4 doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tysięcy złotych, a doktoranci 25 tysięcy.

Rektorzy uczelni przedstawili ministrowi 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Oceny wniosków dokonał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki.

Listy nagrodzonych osób oraz wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków znajdują się na stronie MNiSW.

Gratulujemy!