Data publikacji w serwisie:

Przyznano stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Miasto Poznań uhonorowało dokonania naukowe poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wśród 12 laureatów znalazły się trzy osoby z UAM. Są to: Małgorzata Bołt, Maciej Główczyński, Michalina Kowala. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 12 czerwca w Sali Sesyjnej S2 Urzędu Miasta Poznania.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znaleźli:

  • Małgorzata Bołt (Wydział Chemii UAM) za wybitne osiągnięcia naukowe oraz badania w dziedzinie katalizy i chemii metaloorganicznej,
  • Maciej Główczyński (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM) za oryginalny dorobek naukowy poświęcony relacjom między człowiekiem, miejscem oraz technologiami, w tym innowacyjne badania dotyczące wpływu technologii cyfrowych, szczególnie mediów przestrzennych, na proces cyfrowego wytwarzania miejsc,
  • Michalina Kowala (Wydział Prawa i Administracji UAM) za wyróżniającą się aktywność naukową na arenie międzynarodowej oraz dorobek naukowy w zakresie badania praw użytkowników na platformach internetowych.

Stypendyści otrzymają jednorazowe wypłaty w wysokości 10.000 zł.

Laureatom serdecznie gratulujemy!