Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursów studenckich BESTStudentGRANT VI i ADVANCEDBestStudentGRANT I

Z przyjemnością informujemy, że 13 grudnia 2021 r. rozstrzygnięte zostały kolejne konkursy grantowe dla studentów UAM – VI edycja BESTStudentGRANT oraz I edycja ADVANCEDBestStudentGRANT (konkursy IDUB nr 032 i 033, zad. 39).

Pierwszy z nich przeznaczony był dla studentów 1. roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, będących najlepszymi maturzystami oraz laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Natomiast konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentów 2. roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.

Do obu konkursów zostały zgłoszone wnioski z wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, historię, archeologię, filozofię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, psychologię, nauki prawne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki  o komunikacji społecznej i mediach, a także matematykę i informatykę. Komisja konkursowa wyłoniła 43 projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania.

Uzyskanie dofinansowania umożliwia laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu nagrodzeni studenci będą mieć możliwość m. in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Laureaci BESTStudentGRANT otrzymają granty w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację indywidualnych projektów badawczych, natomiast laureaci ADVANCEDBestStudentGRANT otrzymają dofinansowanie wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Wśród laureatek i laureatów VI edycji konkursu BESTStudentGRANT znaleźli się:

 • Mikołaj Charchuta – Wydział Biologii
 • Tomasz Duda – Wydział Biologii
 • Misza Gryczan – Wydział Biologii
 • Marianna Isańska – Wydział Nauk o Sztuce
 • Łukasz Malinowski -Wydział Neofilologii
 • Matylda Paszkiewicz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dominik Perliński – Wydział Filozoficzny
 • Ewelina Repeć - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Agata Rorot – Wydział Biologii
 • Zuzanna Smolarek – Wydział Biologii
 • Marcin Sokołowski -Wydział Historii
 • Julia Szukała – Wydział Biologii
 • Natalia Teklik - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Oliwier Urbański - Wydział Fizyki
 • Wojciech Wiśniewski- Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Aleksandra Wyszyńska – Wydział Biologii
 • Zofia Ziółek – Wydział Prawa i Administracji

Laureatkami i laureatami I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT zostali:

 • Jakub Adamiak – Wydział Historii
 • Aleksandra Anczyńska – Wydział Biologii
 • Adrianna Drewniak – Wydział Chemii
 • Paweł Drozdowski – Wydział Prawa i Administracji (MISHIS)
 • Michał Gliński – Wydział Chemii
 • Justyna Gruszecka – Wydział Anglistyki
 • Julia Hacia - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Piotr Konopka - Wydział Chemii
 • Dominika Kółeczko - Wydział Chemii
 • Wojciech Krzyżanek - Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Kajetan Lubacki – Wydział Biologii
 • Bartosz Nowak - Wydział Biologii
 • Margareta Ohnsorge – Wydział Antropologii I Kulturoznawstwa
 • Milena Patan – Wydział Biologii
 • Sandra Pawlak – Wydział Chemii
 • Bruno Pieszak - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Krzysztof Piotrowski -  Wydział Archeologii
 • Kamil Przespolewski - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wojciech Rogowski - Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Anna Sołowiej – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Zuzanna Śliwa – Wydział Anglistyki
 • Julia Waligóra – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Karina Włosińska- Wydział Anglistyki
 • Natalia Wołowiec -Wydział Matematyki i Informatyki
 • Karolina Wysocka- Wydział Biologii
 • Nikola Zduńczyk – Wydział Anglistyki

Spotkanie z Laureatami VI edycji konkursu BESTStudentGRANT oraz I edycji ADVANCEDBestStudentGRANT odbędzie się na platformie Ms Teams, 14 stycznia 2022 roku o godz. 10:00.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!

Logo ID-UBBest Student Grant logotyp