Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursu Szkoła Letnia UAM – BESTStudentCAMP 2023

30 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs IDUB nr 105 – Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2023. Konkurs ten skierowany jest do studentów pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).

Laureaci tegorocznej edycji konkursu wezmą udział w Szkole Letniej BESTStudentCAMP 2023, która odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach w dniach 18-22 września. W ramach Szkoły Letniej zwycięzcom zaproponowane zostaną zajęcia m.in. z:

 • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji PowerPoint,
 • umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Perły Nauki,
 • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
 • etykiety akademickiej,
 • umiejętności efektywnego myślenia i działania.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja Konkursowa BESTStudentCAMP, której przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, dokonała rozstrzygnięcia na podstawie listów motywacyjnych przesłanych przez kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Członkowie Kapituły postanowili nagrodzić 13 laureatek i laureatów, a są nimi:

 • Roman Buksak – Wydział Chemii,
 • Anna Gurzyńska – Wydział Anglistyki,
 • Agnieszka Kaczmarek – Wydział Historii,
 • Kacper Kidziak – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Stanisław Lewko – Wydział Historii,
 • Marcelina Martyńska – Wydział Psychologii i Kognitywistyki,
 • Adrianna Matusiak – Wydział Psychologii i Kognitywistyki,
 • Eliza Mirończuk – Wydział Socjologii,
 • Bartosz Pawełkiewicz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Zuzanna Smolarek – Wydział Biologii,
 • Julia Walińska – Wydział Chemii,
 • Karol Wapniarski – Wydział Filozoficzny, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Joanna Wojtukiewicz – Wydział Chemii.

W imieniu Pani Prorektor prof. Joanny Wójcik oraz Członków Komisji Konkursowej BESTStudentCAMP UAM serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatkom i Laureatom.

Konkurs Szkoła Letnia BESTStudentCAMP realizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” .