Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu Study@research

16 grudnia 2022 r. rozstrzygnięta została kolejna, VI edycja konkursu Study@research, nr IDUB 076, zad. 34, przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku jednolitych magisterskich.

Do konkursu zgłoszone zostały wnioski reprezentujące: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki prawne, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historię, archeologię, astronomię, geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, informatykę, nauki fizyczne, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku, nauki socjologiczne, pedagogikę i psychologię.

Komisja konkursowa zakwalifikowała do finansowania 56 zwycięskich projektów. Laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują honoraria za włożony wysiłek badawczy.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów VI edycji konkursu Study@research:

Wydział Chemii

Projekty indywidualne:

 • Grzegorz Andruchów
 • Kamil Cieślak
 • Anna Czombik
 • Adrian Drozdowski
 • Karolina Klusek
 • Klaudia Kmiecik
 • Zbigniew Kubis
 • Natalia Matysiak
 • Anna Różewska
 • Katarzyna Wlazły

Projekty zespołowe:

 • Julia Barańska, Piotr Konopka
 • Jakub Żubertowski, Weronika Graczyk

Wydział Prawa i Administracji

Projekty indywidualne:

 • Tobiasz Dworak
 • Magdalena Błaszczak
 • Julia Gołębiowska
 • Krzysztof Jeromin
 • Katarzyna Paździorko
 • Marta Rozmysłowicz

Projekty zespołowe:

 • Agata Marcinkowska, Adam Tomaszewski, Michalina Kozińska
 • Natalia Przewoźniak, Jan Minksztym
 • Krystian Ratajczak, Zofia Jankiewicz, Kosma Łyczewski, Mikołaj Małecki, Jakub Narewski

Wydział Anglistyki

Projekty indywidualne:

 • Wiktoria Cholewa
 • Antoni Kapłon
 • Julia Mazurek
 • Anita Niechcielska
 • Ricky Pinaria
 • Ahmet Yigit

Projekt zespołowy:

 • Wiktoria Sobisz, Katarzyna Śliwińska

Wydział Biologii

Projekty indywidualne:

 • Maciej Chomontowicz
 • Wiktoria Kleczkowska
 • Adam Linkowski
 • Maciej Rajek
 • Weronika Śliwińska
 • Wojciech Warmuz
 • Mateusz Wesołowski

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Projekty indywidualne:

 • Katarzyna Dębińska
 • Joanna Kowalska
 • Bartłomiej Puch

Projekt zespołowy:

 • Szeherezada Kondratowicz, Renata Chuchracka

Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Projekt zespołowy:

 • Michalina Geisler, Olga Szczepańska – WSE, Joanna Kuczora – WAiK

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Projekt indywidualny:

 • Dawid Kozubek

Wydział Fizyki

Projekty indywidualne:

 • Marietta Koźlarek
 • Julia Perła

Wydział Matematyki i Informatyki

Projekt indywidualny:

 • Katarzyna Kuryło

Wydział Historii

Projekty indywidualne:

 • Tymoteusz Lis
 • Jakub Łojko
 • Martyna Marszałek

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Projekty indywidualne:

 • Łukasz Mokrzycki
 • Julita Semrau

Wydział Neofilologii

Projekt indywidualny:

 • Patrycja Nowak

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Projekt indywidualny:

 • Julia Orłowska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Projekt indywidualny:

 • Kacper Szymański

Projekty zespołowe:

 • Aneta Pełka, Małgorzata Kłak, Martyna Grabowska, Valeryia Sianko
 • Anna Sowińska, Olga Jankowska, Dominika Nikołajew

Wydział Nauk o Sztuce

Projekt indywidualny:

 • Kornelia Starczewska

Wydział Socjologii

Projekt indywidualny:

 • Bartłomiej Wawrykiewicz

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji projektów badawczych!