Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięto konkurs na projekt popularyzujący ideę języka równościowego

Podczas konferencji "Uczona, badaczka, naukowczyni - feminatywy w dyskursie akademickim", która odbywa się 22 listopada 2019 r. na UAM, rozstrzygnięty został konkurs na projekt graficzny popularyzujący ideę języka równościowego ze względu na płeć (feminatywy). Konkurs był skierowany do studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Matronat nad konkursem objęły prorektorki UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska i prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk.

Na konkurs nadesłano 47 prac. Do finału przeszło 7.

Pierwsze miejsce zdobył Dawid Rybak z Wydział Neofilologii UAM za projekt ON(A).

Dawid Rybak I nagroda 1 Dawid Rybak I nagroda 2 Dawid Rybak I nagroda 3

Opis projektu ON(A)

Zestawianie zdjęć studentek i wykładowczyń z podpisami w formie męskiej (studenci, wykładowca, profesor) ma być dla odbiorcy dziwne i niepasujące. Umieszczone poniżej sprostowanie demonstruje właściwe użycie feminatywów. Natomiast końcowe hasło ma za zadanie odwołać się do jednego ze stereotypów ich dotyczących w odniesieniu do formy widocznej na plakacie. Studentki-sztuczność, wykładowczyni-zbędność, profesorka-dziwność, Projekt ma być serią plakatów umieszczonych na przystankach lub w podobnym formacie.

Informacja o autorze: Dawid Rybak

Kwestia szeroko pojętej równości interesuje się od dawna, również z powodów osobistych. Uważam się za feministkę. Moim marzeniem jest język genderowo naturalny, aby osoby nie binarne nie musiały decydować się na formy żeńskie lub męskie. Zdaje sobie sprawę, że na tym etapie rozwoju języka nie jest to jeszcze możliwe. Zamierzam więc wspierać użycie feminatywów przez te osoby, które chcą ich używać.

Dodatkowo wyróżnienia otrzymali:

Igor Kopa z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM za projekt Obywatelka: wczoraj, dziś, jutro

Igor Kopa wyróżnienie

opis projektu Obywatelka: wczoraj, dziś, jutro

Projekt ma na celu pokazanie, że feminatywy sa komplementarną częścią polskiej mowy. Dlatego słowo "obywatelka" ujęte jest jako całość a nie jako żeństwa wersja "obywatela". Wyżej wymienione słowa wskazują na dyskusję wokół feminatywów. Dlatego wyraźnie oddzielona jest końcówka - KA. Plakat nawiązuje do stylistyki nurtów z początku XX wieku suprematyzmu, futuryzmu, bauhausu, neoplastycyzmu. Jest to nawiązanie na uzyskanie przed stu laty praw wyborczych kobiet w Polsce i wieloletnią dyskusję o feminatywa.

info o autorze: Igor Kopa Instytut KUltury Europejskiej w Gnieźnie UAM

Jestem absolwentem liceum plastycznego w Gorzowie WLKP. Obecnie studiuje na drugim roku SUM, komunikację europejską w IKE w Gnieźnie. Interesuje się historia i sztuka a swoje pasje staram się pokazywać poprzez malarstwo i grafikę. Moje prace były wystawiane w Gnieźnie, Witkowie, rodzinnych Strzelcach Krajeńskich, na polu artystycznym działam również w przestrzeni Uniwersytetu. Wykonałem mural przedstawiający prof. Ludwikę Dobrzyńską-Rybicką oraz przygotowałem oprawę graficzną wielu wydarzeń w IKE.

Martyna Zachorska z Wydziału Anglistyki UAM za projekt Kobieta Nauka, Nauka Kobietą

martyna Zachorska wyróżnienie

opis projektu Kobieta Nauka, Nauka Kobietą

Ideą projektu było zilustrowanie tytułu konkursu, że nauka jest kobieta zarówno metaforycznie (poprzez naukowczynie) jak i dosłownie (ze względu na rodzaj gramatyczny, z zaakcentowaną w projekcie końcówką żeńską).

info o autorce: Martyna Zachorska Wydział Anglistyki UAM

Tłumaczka pisemna, magistrantka na Wydziale Anglistyki, (drugi rok tłumaczenia konferencyjne). Uczestniczka projektu badawczego, w ramach którego prowadzi pierwsze korpusowe badania dotyczące częstotliwości używania feminatywów na przestrzeni ostatnich (ponad) stu lat. Oprócz feminatywów jej zainteresowaniami badawczymi są dyskurs medialny, językoznawstwo korpusowe i socjolingwistyka.


Zobacz galerię finałowych prac