Data publikacji w serwisie:

Rusza rekrutacja do programu mentorskiego MENTORusznik

Serdecznie zapraszamy studentów i studentki III roku na studiach licencjackich, I i II roku na studiach uzupełniających magisterskich lub ostatnich trzech lat na studiach 5-letnich magisterskich oraz doktorantki i doktorantów ze wszystkich wydziałów UAM do udziału w pierwszym programie mentorskim w Wielkopolsce w roli mentora / mentorki.

Na czym polega projekt?

Głównym celem Programu MENTORusznik jest wsparcie uczniów oraz uczennic I klas szkoły licealnej w świadomym rozwoju edukacyjno-zawodowym oraz osobistym poprzez wymianę doświadczeń i uczenie się z zastosowaniem metod aktywnych. Podczas 6-miesięcznego trwania projektu mentorzy i mentorowani spotykają się „twarzą w twarz” oraz wspólnie pracują nad indywidualnym celem mentorowanego, który ma związek z jego zainteresowaniami, dążeniami i aspiracjami. Natomiast mentorzy mają okazję zastosowania posiadanej wiedzy oraz umiejętności w nowym kontekście, doskonaląc umiejętności coachingowo-mentorskie, przydatne i wysoce cenione na rynku pracy. Spotkania będą odbywać się co 3 tygodnie i będą trwały ok. 1-1,5 godziny.

Program rozpocznie się spotkaniem inauguracyjnym, które odbędzie się 9 stycznia 2020 r. w Sali Senatu UAM przy ul. Wieniawskiego 1, a zakończy się w czerwcu 2020 r. podczas spotkania podsumowującego Program MENTORusznik.

Jakie będziesz miał (-ła) korzyści z udziału w projekcie jako mentor / mentorka?

  • udział w szkoleniach dotyczących mentoringu, technik i metod pracy coachingowej i mentorskiej;
  • dostęp do materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do działań projektowych;
  • możliwość skorzystania z pomocy merytoryczno-logistycznej od organizatorów projektu;
  • możliwość skorzystania ze wsparcia tutora podczas działań projektowych;
  • zdobycie cennego doświadczenia jako mentor;
  • satysfakcja z udzielonego wsparcia uczniowi w roli mentorowanego;
  • nawiązanie nowych znajomości;
  • certyfikat potwierdzający udział w Programie.

Jesteś zainteresowany / zainteresowana?

Zajrzyj na stronę www.programmentorski.amu.edu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa do 20 grudnia 2019 r.