Data publikacji w serwisie:

Ruszył Mobilny USOS UAM

Teraz USOS dostępny jest już w telefonie! Pobierz Mobilny USOS - jedyną oficjalną aplikację mobilną rozwijaną przez zespół programistów USOS. USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studiów używany na wielu uczelniach w Polsce. Każda uczelnia ma własną wersję Mobilnego USOS, zależną od aktualnie wdrożonej na uczelni wersji USOS.

Mobilny USOS UAM jest przeznaczony dla studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wersja 1.0 aplikacji udostępnia następujące moduły:

  • Plan zajęć - domyślnie pokazany jest plan zajęć w dniu dzisiejszym, ale są też dostępne opcje 'Jutro', 'Cały tydzień', 'Przyszły tydzień' i 'Dowolny tydzień'.
  • Grupy zajęciowe - dostępne są informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć; miejsce odbywania zajęć można obejrzeć na mapach Google, a terminy spotkań dodać do używanego na komórce kalendarza.
  • Oceny - w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.
  • Ankiety - student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.
  • USOSmail - można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.
  • Moje eID - PESEL, indeks, numer ELS/ELD/ELP itp. są dostępne jako kod QR i kod paskowy.
  • Aktualności - na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp).
  • O uczelni - w tym module są widoczne informacje, które uczelnia uzna za szczególnie użyteczne, np. dane kontaktowe sekcji studenckiej dziekanatu, samorządu studenckiego.
  • Wyszukiwarka - można wyszukiwać studentów, pracowników przedmioty.

Aplikacja jest nadal rozwijana, sukcesywnie będą dodawane kolejne funkcjonalności. Zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników.

Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych UAM (tzw. konto CAS).

Mobilny USOS UAM jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej. Aplikacja dostępna na jest na urządzenia z systemem Android

Pobierz Mobilny USOS UAM

Aplikacja Mobilny USOS jest własnością Uniwersytetu Warszawskiego i Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Powstaje w ramach projektu "e-UW - rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2016-2019.