Data publikacji w serwisie:

Ruszył nabór do konkursu Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2024

22 kwietnia 2024 roku rozpoczęty został nabór wniosków do konkursu BESTStudentCAMP 2024 (konkurs IDUB nr 143, zad. 39), którego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej. Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB).

Do udziału w konkursie uprawnieni są:

 • studenci pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (90% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (90% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę),
 • studenci drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2,
 • studenci – uczestnicy poprzednich edycji konkursów: BESTStudentGRANT (konkurs IDUB nr 079 oraz 119) ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs IDUB nr 117).

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2024 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach,  w dniach 16-20 września 2024 r. W ramach Szkoły Letniej zostaną zaproponowane zajęcia m.in z:

 • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji PowerPoint,
 • umiejętności aplikacji o studenckie granty,
 • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
 • etykiety akademickiej,
 • umiejętności efektywnego myślenia i działania,
 • wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego) spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB Proposals: https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 143 BESTStudentCAMP) do 24 maja 2024 r.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w systemie wnioskowania ID-UB Proposals https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – Konkurs nr 143 BESTStudentCAMP – Ogłoszenie/ regulamin) oraz w Intranecie Studenta

Harmonogram konkursu BESTStudentCAMP 2024:

 • Termin ogłoszenia naboru wniosków: 22 kwietnia 2024 r.
 • Termin składania wniosków: 24 maja 2024 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 czerwca 2024 r.
 • Termin organizacji Szkoły Letniej: 16-20 września 2024 r.

Udział w BESTStudentCAMP jest dla uczestników BEZPŁATNY.

Strona FB: Best Student UAM

W przypadku pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu:

logo IDUB