Data publikacji w serwisie:

Seminarium podsumowujące II edycję konkursu Study@research

W piątek, 22 kwietnia br., odbyło się seminarium dla Laureatek i Laureatów II edycji konkursu Study@research, podsumowujące podjęty przez studentów wysiłek badawczy w ramach realizowanych projektów. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie komisji konkursowej S@r, oraz opiekunowie naukowi laureatów.

Spotkanie poprowadziła prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik, która  już na wstępie podkreśliła niezwykle wysoki poziom naukowy prezentowanych projektów.

II edycja konkursu Study@research realizowana była w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 009). Dofinasowanie otrzymały 24 projekty, 19 z nich zostało ukończonych a 5 projektów uzyskało zgodę na przedłużenie.

Podczas seminarium wyniki swoich prac badawczych przedstawiło dziesięcioro Laureatów tej edycji (ośmioro stacjonarnie a dwoje za pośrednictwem prezentacji online), reprezentujących następujące Szkoły Dziedzinowe UAM:

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

 1. Magdalena Tyl (WFPiK, litreraturoznawstwo)

  Opiekun nauk. – prof. UAM dr hab. Jerzy Borowczyk

  Temat projektu: Słuchowiska Radiowe Włodzimierza Odojewskiego w materiałach archiwalnych znajdujących się w poznańskich Archiwum pisarza oraz w Archiwum Polskiego Radia w Warszawie

 2. Aleksandra Dera (WNeo, literaturoznawstwo)

Opiekun nauk. - prof. UAM dr hab. Patrycja Tomczak

Temat projektu: Julies’a Micheleta historia naturalna wobec romantycznej filozofii przyrody

Szkoła Nauk o Społecznych

 1. Maciej Borzyszkowski (WPiK, psychologia)

  Opiekun nauk.  - prof. UAM dr hab. Emilia Soroko

  Tytuł projektu: Minimalizm a radzenie sobie w sytuacjach stresowych na co dzień 

 2. Monika Frydrychowicz (WPiK, psychologia)  - PREZENTACJA ONLINE

opiekun nauk. - prof. UAM dr hab. Katarzyna Adamczyk

Temat projektu: Walidacja polskiej wersji językowej narzędzia do pomiaru satysfakcji ze związku The Relationship Assessment Scale 

Szkoła Nauk Ścisłych

 1. Justyna Frymark (WCH, nauki chemiczne)

  Opiekun nauk. - prof. UAM dr hab. Renaty Jastrząb

  Temat projektu: Detekcja związków kompleksowych jonów europu(III) z kwasem jabłkowym oraz sperminą

 2. Dominika Rapacz (WCH, nauki chemiczne) – PREZENTACJA ONLINE

Opiekun nauk. - dr Adrian Franczyk

Temat projektu: Synteza hybrydowych polimerów gwiaździstych zawierających w swej strukturze POSS z wykorzystaniem procesu ATRP

Szkoła Nauk Przyrodniczych

 1. Michalina Krakowiak (WB, nauki biologiczne)

  Opiekun nauk. - prof. UAM dr hab. Robert Nawrot

  Temat projektu: Wpływ mieszaniny białka bogatego w glicynę CmGRP i alkaloidu chelidoniny występujących w soku mlecznym Chelidonium majus na komórki nowotworowe HPV-pozytywne i HPV-negatywne

 2. Hubert Płóciennik (WB, nauki biologiczne)

  Opiekun nauk. – prof. UAM dr hab. Bożena Sikora

  Temat projektu: Myrmekofauna polskiej części Bramy Morawskiej

 3. Anna Walczak (WB, nauki biologiczne)

  Opiekun nauk. – prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała

  Temat projektu: Zmiany wysokości trzonu szczęki towarzyszące procesom starzenia u osobników dorosłych ze średniowiecznej populacji z Cedyni

 4. Karolina Wleklik (WB, nauki biologiczne)

Opiekun nauk. – dr Jagna Chmielowska-Bąk

Temat projektu: Znaczenie żelaza we diecie, czyli zmierzenie poziomu witaminy C (kwasu askorbinowego) w biofortyfikowanych żelazem siewkach soi.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497