Data publikacji w serwisie:

Seminarium podsumowujące III edycję konkursu Study@research

W piątek, 24 czerwca w Sali Senatu UAM odbyło się seminarium podsumowujące III edycję konkursu grantowego Study@research, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni byli studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich. Laureaci mogli realizować indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze.

W uroczystym spotkaniu oprócz Laureatów konkursu i ich zespołów badawczych uczestniczyli również Członkowie Kapituły Konkursu oraz Opiekunowie naukowi laureatów, a całości przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik. Przypomnijmy, że w III edycji konkursu nagrodzone zostały aż 54 projekty (37 indywidualnych, 17 zespołowych), reprezentujące wszystkie Szkoły Dziedzinowe UAM.

Podczas piątkowego spotkania rezultaty swoich prac badawczych zaprezentowało 16 laureatów, którzy podzieleni zostali według Szkół Dziedzinowych. Wachlarz tematyczny projektów był bardzo szeroki, a wszystkie prace były równie interesujące i spotkały się z uznaniem Członków Kapituły Konkursu, którzy wyrazili swój podziw dla zaangażowania i pasji młodych badaczy. Po wysłuchaniu prezentacji słuchacze mieli czas na zadawanie pytań laureatom, z czego chętnie skorzystali. Oprócz wartości merytorycznej projektów zwrócono również uwagę na umiejętności retoryczne Laureatów, którzy w przystępny, a zarazem profesjonalny sposób omówili wyniki swoich badań. Na koniec Przewodnicząca Kapituły Konkursu raz jeszcze złożyła serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, spośród których wielu wyraziło chęć kontynuowania prac nad badaniami zapoczątkowanymi poprzez udział w projekcie Study@research.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów, którzy zaprezentowali efekty swoich prac badawczych podczas seminarium, wraz z tematami ich projektów:

Szkoła Nauk Przyrodniczych
 1. Natalia Karczewska, Wydział Biologii, tytuł projektu: Określenie proporcji między cfDNA pochodzenia jądrowego i mitochondrialnego w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona.
 2. Natalia Kielich, Wydział Biologii, tytuł projektu: Badanie wpływu białka bogatego w glicynę CmGRP i alkaloidu-koptyzyny z soku mlecznego z Chelidonium majus L. na nowotworowe komórki HPV pozytywne.
 3. Michalina Gadomska i Klaudia Kuzdrowska Wydział Biologii,tytuł projektu: Wpływ nikotyny na procesy neurodegeneracyjne w modelu choroby Alzheimera u Drosophila melanogaster linii Appld.
 4. Kacper Sobieraj, Wydział Biologii, tytuł projektu: Fuzja danych pozyskiwanych z drona i sztucznego satelity - zdalna detekcja zmian zachodzących w roślinności.
 5. Patryk Matczak, Adrian Sobisiak, Filip Skop, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, tytuł projektu: Opady gradu o rekordowej średnicy w Polsce 11 czerwca 2019 r. - warunki meteorologiczne oraz analiza przestrzenna zjawiska.
 6. Katarzyna Sobkowiak, Adam Szczapiński, Jakub Skowroński, Natalia Chojnacka, Maria Sznajder, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, tytuł projektu: Meteo Calc – kalkulator obliczający wybrane wskaźniki meteorologiczne i klimatyczne.
Szkoła Nauk Ścisłych
 1. Andżelika Antczak-Hajdasz i Daria Wołosewicz, Wydział Chemii, tytuł projektu: Otwarte kursy iTunesU Wydziału Chemii UAM w kształceniu formalnym i nieformalnym.
 2. Sylwia Raczak, Wydział Chemii, tytuł projektu: Synteza materiałów opartych na rdzeniu diimidoperylenowym (PDI) dedykowanych do konstrukcji ogniw słonecznych typu heterozłącze objętościowe (BHJ).
 3. Julia Wieruszewska, Wydział Fizyki, tytuł projektu: Badanie struktury przestrzennej DNAzymu8-17 w celu zrozumienia jego mechanizmu działania.
Szkoła Nauk o Języku i Literaturze
 1. Julia Brzózka, Wydział Neofilologii, tytuł projektu: Francuskie doświadczenie Zagłady. Przekład dziennika Aleksa Mayera „Auschwitz, le 16 mars 1945”.
 2. Monika Mikołajczyk, Wydział Neofilologii, tytuł projektu: Kultura i tożsamość mieszkańców pogranicza – Ziemia Namysłowska w latach 1871-1939.
 3. Karolina Król, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, tytuł projektu: Między poetą a figurą wolności. O typach recepcji osoby i liryki Osipa Mandelsztama w poezji polskiej po 1956 roku. Rekonesans.
Szkoła Nauk Społecznych
 1. Magdalena Pietruch, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, tytuł projektu: Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji.
 2. Agata Dębek, Dominika Kaczmarek, Nicola Łazarów, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, tytuł projektu: Polska adaptacja i walidacja narzędzia the Brief Measure of Relationship Importance (BMRI).
 3. Patrycja Zgoła, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, tytuł projektu: Human right to a clean environment and access to new technologies. The case of the United States.
 4. Sebastian Michalak, Wydział Prawa i Administracji, tytuł projektu: Wpływ projektowanych zmian Kodeksu spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego na funkcjonowanie grup spółek.

logo IDUB