Data publikacji w serwisie:

Skorzystaj z Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Chcesz sprawdzić, czy Twoja praca seminaryjna, dyplomowa, dowolna inna jest oryginalna. Skorzystaj z Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) dostępnego na stronie portal.osaweb.pl

Z OSA mogą korzystać wszyscy. OSA sprawdzi, czy Twoja praca:

  • nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z ponad 700 milionów stron internetowych,
  • czy jej struktura stylistyczna jest jednolita,
  • wskaże błędy edytorskie.

Raport zostanie przesłany na podany przez Ciebie adres mailowy. To wszystko w cenie 3,50 zł +VAT za 10000 znaków, czyli 0,63 zł +VAT za standardową stronę tekstu. Zobacz cennik.

Płatności są obsługiwane przez Przelewy24, a faktury wystawia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otwarty System Antyplagiatowy został przygotowany wspólnie przez uniwersytety zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji i całość przychodów z jego udostępniania jest wykorzystana na dalszy rozwój.

Sprawdź na portal.osaweb.pl