Data publikacji w serwisie:

Spis powszechny ruchu naukowego

Zespół badawczy StRuNa w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bada potencjał i kondycję ruchu naukowego w Polsce. Szczególnie ważne w spisie są koła naukowe zrzeszające studentów i/lub doktorantów.

Stąd też prośba do kół naukowych i wypełnienie  kwestionariusza, który jest dostępny tutaj.

Wstępne wyniki tegorocznego badania zostaną podane już 12 listopada br. na Kongresie Kół Naukowych IKONA 2020 (w zależności od sytuacji epidemicznej kongres będzie miał formę stacjonarną lub zdalną).

Następne badanie tego typu planowane jest nie wcześniej niż w roku 2023, dlatego ważne jest dotarcie do wszystkich aktywnych kół.