Data publikacji w serwisie:

Spotkanie dla studentów cudzoziemców „Legalny pobyt podczas studiów - dowiedz się jak!”

Informujemy, że 12 i 13 października br. o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie informacyjne online pt. „Legalny pobyt podczas studiów – dowiedz się jak!” skierowane do cudzoziemców studiujących na UAM w trybie stacjonarnym. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu „Kierunek Wielkopolska. Sprawny Urząd Bliżej Migranta – etap II”.

Podczas spotkania studenci będą mogli zdobyć wiedzę na temat legalizacji pobytu w Polsce w czasie studiów, dokumentów niezbędnych do otrzymania Karty Pobytu i najczęstszych błędów popełnianych podczas ubiegania się o Kartę Pobytu.

Zaproszeni goście ze Straży Granicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta Poznania oraz Policji przekażą kluczowe informacje dotyczące:

  • zasad wjazdu i pobytu w Polsce,
  • bezpieczeństwa w Polsce,
  • procedury objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym pokrywającym koszty leczenia,
  • oferty turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej miasta Poznań.

Podczas spotkania będzie udostępniony czat, w którym uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach:

12.10.2021 r. godz. 09.30 – w języku polskim

13.10.2021 r. godz. 09.30 – w języku angielskim

Aby zgłosić się na spotkanie w wybranym terminie, wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie migrant.poznan.uw.gov.pl.