Data publikacji w serwisie:

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu BESTStudentGRANT

W poniedziałek, dnia 16 listopada 2020 r., o godzinie 12:00, na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu BESTStudentGRANT.

Ramowy program:

  • prezentacja założeń Programu BESTStudentGRANT,
  • przedstawienie warunków IV edycji konkursu,
  • wystąpienia Laureatów poprzednich edycji Programu.

Link do strony wydarzenia został przekazany kandydatom spełniającym kryteria 10. konkursu BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

Po więcej bieżących informacji zapraszamy na FB fanpage Best Student UAM.