Data wydarzenia:

Spotkanie informacyjne "Wsparcie finansowe i doradztwo dla startupów"

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, który zwiększy szansę młodemu przedsiębiorcy na dynamiczny rozwój działalności. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się już 5 lutego 2019r. 15:00 w +jeden, ul. Za Bramką 1 w Poznaniu.

Prowadzenie z sukcesem startupu to przede wszystkim zyskowna sprzedaż danego produktu i elastyczne dostosowanie rozwiązań do oczekiwań i potrzeb odbiorców. Dlatego tak niezwykle istotne jest ciągłe rozwijanie kompetencji biznesowych, tworzenie silnego merytorycznie zespołu, dobrej oferty, prowadzenie skutecznej sprzedaży przy jednoczesnym nie zaniedbaniu działalności operacyjnej związanej np. z finansami, prawem, pracownikami etc.

PPNT stworzył z myślą o startupach 18-miesięczny Program InQbacji, w ramach którego oferujemy:

  • Doradztwo biznesowe (pozyskiwanie finansowania, komunikacja i budowanie zespołów, strategie, własność intelektualna)
  • Powierzchnię biurową i laboratoryjną w PPNT
  • Wsparcie finansowe do 27 tys. zł na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Dla kogo:

Program dedykowany jest firmom (uczestnicy muszą mieć założoną firmę), które:

  • istnieją nie dłużej niż 2 lata;
  • działają na terenie województwa wielkopolskiego;
  • są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE

Więcej informacji:

Anna Tórz

tel.: 61 622 69 60

tel. kom.: +48 664 353 401

e-mail: anna.torz@ppnt.poznan.pl

Projekt „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Celem projektu jest zapewnienie kompletnego pakietu usług inkubacyjnych firmom w początkowej fazie działalności, stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz realizacji celów biznesowych.

Całkowita wartość projektu: 948 438,50 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR): 593 548,19 PLN.