Data publikacji w serwisie:

Startuje V edycja konkursu BESTStudentGRANT

Weź udział w projekcie dla najlepszych i zdobądź środki na swoje pierwsze badania!

Konkurs skierowany jest do studentów pierwszego oraz drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. O grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 19 konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. Przedmiotem konkursu jest realizacja studenckiego projektu badawczego.

Do zdobycia:

  • Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
  • Do 5000 zł dla najlepszych studentów.
  • Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania, a także zakup gratyfikacji dla osób badanych.
  • Honorarium dla grantobiorcy.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Projektu https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/aktualnosci-i-komunikaty-id-ub oraz w Intranecie na stronie ID-UB w zakładce „Aktualne konkursy” (https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx ).

Wypełnij wniosek konkursowy:  https://idub.amu.edu.pl

Nie czekaj i zgłoś się jak najszybciej! Aplikować można do 12 maja 2021 r.

Zobacz, co udało się osiągnąć laureatom poprzednich edycji, dzięki uczestnictwie w BESTStudentGRANT.