Data publikacji w serwisie:

Studenci i doktoranci UAM na praktykach w Omanie

Dzięki wsparciu finansowemu Władz Uczelni, Władz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach konkursu Fund_Akcja, studenci i doktoranci z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych już po raz piąty mieli możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie GEOpraktyki. Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć z wyjazdu GEOpraktyki edycja V: „Wokół pustyń Omanu”.

W tym roku grupa osób zaangażowanych w działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów udała się do Omanu, by wykorzystać w praktyce zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności. Pomimo niesprzyjających upałów, nawet gdy temperatura w cieniu sięgała 48ºC (sic!), uczestnicy ekspedycji realizowali wyznaczone sobie cele naukowo-badawcze. W dniach 3-19 czerwca 2019 r. przeprowadzono badania dotyczące tempa i wielkości parowania potencjalnego i rzeczywistego w klimacie zwrotnikowym, pobrano próbki z poziomów powierzchniowych gleb na potrzeby tworzonej bazy danych oraz pracy dyplomowej, waloryzowano szlaki turystyczne oraz potencjalne i istniejące geostanowiska, stanowiące o rozwoju geoturystyki w Omanie, jako wiodącej gałęzi turystyki w tym kraju.

Dodatkowo zrealizowano badania krajobrazowe jednych z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu na tym obszarze – dolin okresowych rzek (wadi). Oman nazywany jest rajem dla geologów. Niezwykłe osobliwości i formy skalne, jaskinie, krajobraz bezkresnych pustyń oraz zachodzące współcześnie procesy geologiczne utwierdziły nas w przekonaniu, że organizacja piątej edycji GEOpraktyk w tym kraju była bardzo dobrym pomysłem. Duża życzliwość w kontaktach z lokalną społecznością, spotkanie z przedstawicielami Sultan Qaboos University w Maskacie, tysiące przejechanych i ponad 200 km przebytych pieszo „w pocie czoła” kilometrów już za nami, jednak to wcale nie koniec! W najbliższych miesiącach czeka nas intensywna praca nad opracowaniem wyników badań, a od września rozpoczynamy działalność popularyzatorską organizując cykl prelekcji na uczelni, w szkołach i ośrodkach kultury.

dr Magdalena Kugiejko - opiekun naukowy studenckiego projektu GEOpraktyki

Więcej zdjęć na stronie Uniwersyteckie.pl