Data publikacji w serwisie:

Studenci UAM laureatami stypendium MNiSW

Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wśród nagrodzonych znalazło się aż 17 studentów z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyróżnieni studenci to:

1. Radosław Banasz Wydział Chemii UAM

2. Paulina Marta Ratajczyk Wydział Chemii UAM

3. Michał Sulik Wydział Chemii UAM

4. Adrian Walkowiak Wydział Chemii UAM

5. Dariusz Lewandowski Wydział Chemii UAM

6. Paweł Grobelny MISHiS

7. Jakub Choryński MISHiS

8. Julia Chrzanowska Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

9. Julia Walczyk Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

10. Piotr Dyżlą Wydział Historii UAM

11. Stanisław Adam Karl Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

12. Joachim Jakub Krüger Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13. Franciszek Stefan Krawczyk Wydział Filozoficzny UAM

14. Kinga Jolanta Kułaga Wydział Biologii UAM

15. Michał Przychodzki Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań

16. Marcin Tomczak Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań

17. Ewa Tracz Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM