Data publikacji w serwisie:

Studenci UAM z ministerialnymi stypendiami

432 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród nich 23 osoby reprezentują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęły 944 wnioski w tej sprawie. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Jagielloński – 51, Uniwersytet Warszawski ‒ 40, Politechnikę Śląską – 28, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 26, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 23 oraz Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Rzeszowski – 17.

Oto lista wyróżnionych z UAM:

Natalia Agnieszka Adamska – Wydział Matematyki i Informatyki

Irmina Bloch, Karolina Król – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Jakub Waldemar Choryński, Olga Żyminkowska – Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Justyna Elżbieta Frymark, Kacper Muras, Sergiusz Napierała – Wydział Chemii

Filip Adam Golędzinowski, Kacper Kobierski, Maciej Stefan Kowalczyk, Jan Maciej Solarski – Wydział Prawa i Administracji

Rut Bryl, Natalia Helena Konopińska, Klaudia Aleksandra Kuzdrowska, Wojciech Robert Wysoczański, Gracjan Krzysztof Kasprzak – Wydział Biologii

Maria Mucha, Magdalena Kinga Pietruch, Mikołaj Wieczór, Kinga Sylwia Zawada – Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Dawid Grzegorz Szulc – Wydział Historii

Zuzanna Magdalena Wagner – Wydział Nauk o Sztuce