Data publikacji w serwisie:

Studenci Wydziału Archeologii zyskują nowe możliwości praktyk

22 listopada zostało zawarte porozumienie, które otwiera studentom Wydziału Archeologii możliwość odbycia praktyk w murach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Oferta praktyk dla studentów to tylko jeden z punktów współpracy pomiędzy Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziałem Archeologii UAM.

Rozwój badań naukowych i zacieśnienie współpracy między światem akademickim a sektorem technologicznym to cele listu intencyjnego podpisanego 22 listopada. Strony zdeklarowały zamiar współpracy i wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej w komercjalizacji wyników badań, a także podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Porozumienie o współpracy sygnowali: Dziekan Wydziału Archeologii prof. Andrzej Michałowski oraz Dyrektor PPNT prof. Hieronim Maciejewski.

- Bardzo się cieszę z dzisiejszego podpisania listu intencyjnego, który z naszego punktu widzenia jest doskonałym otwarciem dla nowych możliwości w dążeniach poznańskiej archeologii do budowania nowoczesnej dyscypliny opartej o innowacyjność i wdrożeniowość - mówi prof. Andrzej Michałowski. - To także pokazanie, że tego typu działania są nie tylko możliwe w humanistyce, ale wręcz stanowią kluczowy warunek w uprawianiu nowoczesnej nauki - dodaje Dziekan WA.

Fot. Beata Biniaś