Data publikacji w serwisie:

Studenci znów najlepsi

Troje nowych, najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołącza do grona laureatów BESTStudentGRANT. W czerwcu rozstrzygnięto V edycję konkursu, a spotkanie z laureatami odbyło się online, we wtorek, 22 czerwca.

Szymon Nowak z Wydziału Prawa i Administracji, Ewa Woźniak z Wydziału Neofilologii oraz Konrad Zaleski z Wydziału Prawa i Administracji – to osoby, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania przez komisję konkursową. Laureaci otrzymają grant w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu badawczego. W jego ramach będą mieć możliwość zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Tematy którymi zajmą się młodzi naukowcy, to:

Szymon Nowak - "Epidemie jako przyczyna innowacji w prawie – Nowa perspektywa spojrzenia na prawo Cesarstwa Rzymskiego",

Ewa Woźniak - "Zbrodnia o czterech twarzach: współczesna powieść hiszpańska na tle psychologii kryminalistycznej",

Konrad Zaleski - "Proces uznawania szlachectwa Polakom w Galicji Wschodniej w latach 1772-1848 na przykładzie powiatu buczackiego".

Spotkaniu laureatów V BESTStudentGRANT towarzyszyła prezentacja wyników prac badawczych zwycięzców II edycji.

Konkurs organizowany był w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 19. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/best-student-grant

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497