Data publikacji w serwisie:

Studencie, głosuj na najlepszego dydaktyka roku

Rusza kolejna edycja konkursu "Praeceptor Laureatus". Jest to konkurs na najlepszego dydaktyka UAM.

Nagroda przyznana w tym roku trafi do rąk jednego dydaktyka z każdego  wydziału (oraz IKE).

Głosować można na pracowników, którzy zostali nominowani do Nagrody na podstawie najwyższych ocen uzyskanych w ankietach studenckich w minionym roku akademickim.

Laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym w serwisie USOSweb (zakładka Dla Wszystkich, moduł Wybory).

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii głosowanie odbędzie się w terminie 20 lipca - 16 sierpnia 2020 roku.

Zapraszamy do głosowania! Głosuj na najlepszego dydaktyka ze swojego wydziału!

O nagrodzie

Nagroda Praeceptor Laureatus została ustanowiona przez JM Rektora prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego w marcu 2017 roku. Nagrody przyznawane są co roku.

Zasady przyznawania nagrody zawarte są w Regulaminie.