Data publikacji w serwisie:

Studencie, spisz się!

Przypominamy, że do 30 września br. w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zebrane w spisie dane posłużą do prowadzenia skutecznych polityk i rozwoju kraju. Pozwolą lepiej zrozumieć strukturę społeczno-demograficzną oraz ekonomiczną ludności, a także potrzeby i kondycję naszego społeczeństwa.

Niezbędne informacje dotyczące spisu znajdują się na stronie spis.gov.pl.