Data publikacji w serwisie:

Studencki Konkurs Tłumaczeniowy

Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze zaprasza studentki i studentów Wydziału Anglistyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Neofilologii do wzięcia udziału w studenckim konkursie tłumaczeniowym – Poznań na językach.

Zadaniem uczestników konkursu jest przetłumaczenie, na jeden z języków obcych nauczanych w Szkole Nauk o Języku i Literaturze, dwóch tekstów:

  • „Poznań to fyrtle”,
  • Stanisław Barańczak „Od Knasta”.

Tłumaczenia należy przesłać do 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje, wraz z tekstami do przetłumaczenia, znajdują się na stronie Szkoły Nauk o Języku i Literaturze: Zaproszenie do udziału w konkursie tłumaczeniowym "Języki w Poznaniu Studencki Konkurs Tłumaczeniowy"