Data publikacji w serwisie:

Studencki Nobel 2020 dla studentki z WNPiD

Studentka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Sandra Wawrzyniak, jest laureatką tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Studencki Nobel. Otrzymała nagrodę w kategorii Dziennikarstwo i Literatura.

Studencki Nobel to konkurs organizowany od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych, a jego celem jest wyłonienie najlepszych studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Daj się (d)ocenić!". Laureatów tegorocznej nagrody wyłoniono w kategoriach:

  • Nauki techniczne
  • Sztuka
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Fizyka i astronomia
  • Medycyna i farmacja
  • Nauki społeczne
  • Nauki ekonomiczne
  • Działalność społeczna.

Sandra Wawrzyniak to redaktor naczelna czasopisma "Flesz" wydawanego na WNPiD. O swoim sukcesie, podobnie jak pozostali laureaci, dowiedziała się podczas niecodziennej Gali Studenckiego Nobla, która odbyła się online. Serdecznie gratulujemy!