Data publikacji w serwisie:

Studencki Nobel 2022 – zapisy przedłużone!

Studencki Nobel przedłuża zapisy do dnia 14.04.2022. To ostatnia szansa, żeby zgłosić się i zostać następnym Laureatem konkursu!

Studencki Nobel to ogólnopolski konkurs stypendialny stworzony przez studentów dla studentów. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych z nich oraz wsparcie w budowaniu ich marki osobistej w świecie nauki i biznesu.

Studenci mogą spróbować swoich sił w 9 kategoriach konkursowych:

  • Nauki techniczne
  • Sztuka
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Fizyka i astronomia
  • Medycyna i farmacja
  • Nauki społeczne
  • Nauki ekonomiczne
  • Działalność społeczna

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają nagrody w wysokości 5 000 zł ufundowane przez partnera XII i XIII edycji – Santander Universidades. Konkurs ten jest świetną okazją nie tylko do zdobycia stypendium, ale także do wyróżnienia się na rynku pracy i zbudowania sieci networkingowej z innymi ambitnymi studentami z całej Polski. Laureaci będą mieli okazję poznać się, podzielić doświadczeniami i nawiązać współpracę na polu naukowym, artystycznym, a także społecznym.

Aby aplikować na Studenckiego Nobla 2022, wystarczy wejść na stronę Studencki Nobel 2022 i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 14 kwietnia br.

Wszystkich dotychczasowych uczestników wyróżnia ciężka praca, która pozwala im zdobywać szczyty i realizować swoje marzenia. Zespół Studenckiego Nobla dokłada wszelkich starań, by wspierać utalentowanych, młodych ludzi.

„Pragniemy, by młodzi, zdolni badacze, artyści i działacze społeczni zostali docenieni za swój trud i ciężką pracę, jaką włożyli w rozwój swoich pasji i zainteresowań. Studencki Nobel to jedyny tego rodzaju konkurs, w którym to właśnie studenci tworzą dla swych kolegów i koleżanek możliwość zaprezentowania siebie i swoich dokonań” – tłumaczą organizatorzy.

Co roku liczba zgłoszeń mierzona jest w setkach, dlatego zdobycie tytułu Laureata lub Finalisty Studenckiego Nobla jest ogromnym wyróżnieniem.

Harmonogram Studenckiego Nobla 2022

Etap I Rekrutacji: Kandydaci zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są do wypełnienia formularza w terminie do 14.04.2022

Etap II Rekrutacji: Kandydaci w II Etapie Rekrutacji, uzupełniają swoje zgłoszenie na platformie Santander Scholarships zgodnie z formularzem rejestracyjnym dostępnym w terminie od 15.04.2022 do 22.04.2022 r. włącznie. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach swojego zgłoszenia, tj. zakwalifikowania się do III Etapu Rekrutacji do 14.05.2022.

Etap III Rekrutacji: Kandydaci w III Etapie Rekrutacji zobowiązani są do przesłania prezentacji multimedialnej, o której mowa w § 3.11 poprzez formularz zgłoszeniowy lub poprzez e-mail na adres studencki.nobel.nzs@gmail.com do dnia 22.05.2022.

Wsparcie Santander Universidades

Od początku swojego istnienia Santander Universidades przyznał już 630 000 stypendiów na całym świecie, wspierając tym samym rozwój środowiska akademickiego. Działalność programu trwa już od 10 lat w Polsce i od 25 lat na świecie. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji i zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy Responsible Banking w Santander Bank Polska. Santander Universidades wspiera kolejną edycję Studenckiego Nobla wierząc, że wsparcie i docenienie uzdolnionych studentów realnie przekłada się na ich sukces zawodowy i szanse na rynku pracy.

Obecnie trwają także nabory na inne Stypendia Santander, które rozwijają m.in. kompetencje cyfrowe, biznesowe i językowe. Zapraszamy do aplikowania na platformie www.santander-grants.com/pl.

Weź udział w konkursie Studencki Nobel 2022!