Data publikacji w serwisie:

Studenckie zdalne i hybrydowe praktyki oraz ich tajniki

Zapraszamy serdecznie do korzystania z materiałów – Podręcznika dobrych praktyk oraz modułów e-learningowych dotyczących zdalnych praktyk i staży. Zostały one wypracowane w ramach projektu EPIDI (European Partnership for Innovation in Distant Internships), przez konsorcjum trzech uczelni: Uniwersytetu w Strasburgu, Karlsruhe Institute of Technology i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Identyfikacja wyzwań i zalet towarzyszących stażom i praktykom zdalnym lub hybrydowym odbywała się we współpracy z parterami zewnętrznymi – pracodawcami (w Polsce byli to m.in. Pozena, Wunderman Thompson, Choices i Urząd Miasta Poznania) oraz studentami, którzy w ramach ankiet i wywiadów, a także podczas spotkań, wirtualnych i rzeczywistych, dzielili się swoimi doświadczeniami i propozycjami rozwiązań.

W marcu projekt oficjalnie się zakończył – podczas spotkań i konferencji w dniach 27-30 marca 2023, które odbyły się w Karlsruhe i Strasburgu. Uczestniczyła w nich część zespołu projektowego z UAM: prof. Natalia Walter (Wydział Studiów Edukacyjnych), dr Katarzyna Macedulska (Wydział Anglistyki), Katarzyna Wala (Uniwersyteckie Studio Filmowe) i Anna Schmidt Fiedler (koordynatorka).