Data publikacji w serwisie:

Stypendia dla studentów, absolwentów i naukowców

Austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań Naukowych zaprasza studentów, absolwentów i naukowców do składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2024/2025.

Informacje o stypendiach można znaleźć na stronie Austriackiego Forum Kultury: https://austria.org.pl/granty. Pełna oferta stypendialna jest dostępna na stronie www.grants.at (w języku niemieckim i angielskim).