Data publikacji w serwisie:

Stypendia do Francji

Dla kogo? Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art.

Dziedzina: wszystkie dziedziny.

Czas trwania: od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego

Wysokość stypendium: 700 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji

Ważne:

  • stypendium Master 2 nie dotyczy studiów MBA
  • strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +

Etap 1:

Etap 2:

Etap 3:

Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji w Warszawie na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne

W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

  • Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego.
  • Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którymodbywać się będą prowadzone będą studia/staż (francuskim lub angielskim).
  • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu).

Etap 3: Ogłoszenie wyników

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach w okresie do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje się siedziba agencja Campus France Paris z Paryża przekazując drogą mailową dokumenty i informacje niezbędne do wyjazdu i realizacji stypendium, w tym CampusPass’.