Data publikacji w serwisie:

Stypendia do Korei

Rząd koreański ogłasza nabór do programu DUO-Korea 2019, umożliwiającego wymianę studencką pomiędzy uczelniami polskimi i koreańskimi w roku akademickim 2019/20.

Program stypendialny DUO-Korea został ustanowiony w 2001 r. w celu promowania wymiany osobowej między Koreą a 30 krajami europejskimi. Inicjatywa ta ma zapewnić, aby proces wymiany miał charakter trwały i zrównoważony.

Nabór wniosków on-line trwa do 10 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie www.asemduo.org. Pytania dotyczące Programu należy kierować na adres e-mail admin2@asemduo.org