Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli z Ukrainy przyznane

Na podstawie złożonych wniosków Kapituła Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w dniu 21 czerwca 2021 r. dokonała wyboru 40 stypendystów Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – Obywatel  Ukrainy.

W ramach programu przyznano 40 świadczeń w wysokości 3 000 zł, wypłacanych jednorazowo.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie socjalne studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu.

Lista laureatów stypendium