Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 28 maja 2021 r.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Wniosek - studenci 29.04.2021 Unknown
DOC
Pobierz DOC Wniosek - studenci(52.0 KB)
Wniosek - doktorant 29.04.2021 Unknown
DOC
Pobierz DOC Wniosek - doktorant(53.0 KB)
Procedura stypendium 29.04.2021 Unknown
PDF
Pobierz PDF Procedura stypendium(306.6 KB)
Oświadczenie - studenci 29.04.2021 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie - studenci(19.1 KB)
Oświadczenie - doktoranci 29.04.2021 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie - doktoranci(19.0 KB)